De stichting Stadsnomade geeft sinds twee jaar wekelijks skateboardlessen
in Maastricht en de afgelopen jaren hebben we meer dan 1500 kinderen uit deregio laten participeren in urban sports. We zien met name het laatste jaar een toename in het aantal (wekelijkse) aanmeldingen voor onze lessen.   Inmiddels geven onze mentoren wekelijks les aan 50 kinderen uit Maastricht tussen de 4 en de 16 jaar.

We maken voor onze skatelessen dankbaar gebruik van de openbare skateparken, maar de voorzieningen beslaan samen nog geen half voetbalveld. We zien dat ze momenteel al zo druk bezocht worden, dat het (meestal) niet meer veilig is om je sport te beoefenen, tot grote frustratie van de groeiende skate & urban sport community. 

We zien óók dat steeds meer (jonge) mensen individueel en buiten verenigingen sporten. In Nederland zijn dat er momenteel 8,2 miljoen en dit cijfer groeit met de dag. Deze toename loopt parallel met een maatschappij die steeds individualistischer wordt en spoort met de wens van sporters naar meer flexibiliteit en sporten in de openbare ruimte. 

Komend jaar maakt skateboarden en BMX’en zelfs hun debuut op de Olympische Spelen! In 2024 worden ook o.a. Breakdance als discipline toegevoegd aan de spelen. Urban sports zijn booming en niet meer weg te denken uit het sportlandschap.

Ondanks deze signalen wil de gemeente Maastricht gaan bezuinigen op o.a. het skatepark onder de Kennedybrug(de enige overdekte voorziening), zonder hiervoor een alternatief aan te wijzen.  Het gevolg hiervan is dat hotspots zoals de Griend (nóg) verder onder druk komen te staan en dat skaters (bij slecht weer) op zoek gaan naar ‘andere’ plekken om te skaten: vaak tot ongenoegen van andere burgers.

Maastricht is een stad waar momenteel bijna 40% van de inwoners jonger dan 30 jaar is. Willen we aantrekkelijk blijven voor de generaties van de toekomst, dan is een toekomstbestendige voorziening, zoals een nieuw Urban Sports Park(USP), een goede én duurzame investering. 

Nu is tijd dat we als gemeenschap pleiten om óók in Maastricht “het
nieuwe sporten” meer ruimte geven. Er is namelijk geen USP in Maastricht,
terwijl skateboarden, BMX’en, freerunnen, inline skaten, boulderen en andere
“nieuwe sporten” de laatste 10 jaar enorm in opkomst zijn.

De stichting Stadsnomade biedt een oplossingsrichting en neemt zelf initiatief in samenspraak met de community van gebruikers!

We hebben namelijk (al lang) nood aan méér ruimte voor de beoefening van ‘nieuwe’ sportuitingen!

De stichting spreekt al sinds 2019 met de gemeente over een  nieuw Urban Sports Park. Hiervoor is zelfs al een kansrijke locatie gevonden! Onze ambitie genaamd ‘Urban Oasis’ is per initiatiefplan bij de gemeente ingediend! Dit plan wordt weldra gedeeld en zal voor iedereen in te zien zijn!

De gemeente heeft echter geen financiële middelen om onze plannen te steunen, waardoor de samenwerking moeilijk op gang komt.

Wij zijn er echter van overtuigd dat als we gezamenlijk de schouders onder onze ambitie zetten, we binnen een jaar een nieuwe voorziening kunnen realiseren. Óók zonder financiële steun van de gemeente!

Deze petitie is een eerste stap, die het draagvlak in de gemeenschap moet gaan aantonen. We hopen vervolgens met de gemeente Maastricht te kijken op welke andere wijze ze dit burgerinitiatief kunnen steunen! Verwacht weldra van onze kant een crowdfunding en meer inhouding informatie rondom onze ambitie.

We rekenen op jullie steun! Teken deze petitie!

We houden jullie op de hoogte!

Alvast enorm bedankt,

Mick Wiertz

namens de stichting Stadsnomade, de Maastrichtse skate community en andere urban sporters!

www.stadsnomade.org
insta: @_stadsnomade_

https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/gemeente_maastricht_we_willen_meer_ruimte_voor_de_beoefening_van_urban_sports_in_maastricht/

Nieuws

burgerparticipatiecultuurparticipatiejeugdmaastrichtpositievegezondheidskateboardensportparticipatieurbancultureurbansports

Comments are disabled.