DONATIONS

Stadsnomade is een stichting zonder winstoogmerk. We maken sport- en cultuurparticipatie toegankelijk voor iedereen. De financiering van onze projecten kenmerkt zich door co- financiering. Enerzijds ontplooit de stichting fondsenwervende actviteiten. Anderzijds vragen we voor bepaalde projecten subsidie aan bij bijvoorbeeld de gemeente Maastricht. Daarnaast ontvangt de stichting donaties.

Alle inkomsten uit de hierboven genoemde bronnen, worden ingezet ten behoeve van onze huidige en toekomstige projecten, de voorgenomen groei en de daarmee verbonden grotere positieve impact.

Onze dank is groot.

Donatie

1,00

Categorie:

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Terug naar winkel