De Karavaan

In het voorjaar en de zomer van 2018 zijn we in de verschillende wijken van Maastricht actief geweest.

Middels ons rondreizende buurtproject ‘De Karavaan’ kunnen kinderen en jongeren uit de wijk participeren in een boeiende hedendaagse sport- en spel setting die gedurende een middag plaatsvindt in de openbare ruimte.

 

Als skatende community geven we gratis skatelessen aan jonge mensen in de wijk en moedigen we hen aan om (letterlijk) vallen en opstaan als realiteit te ervaren in plaats van als een vergissing. Internationale of lokale skaters dragen zorg voor het mentorschap binnen ons bewegingsprogramma.

 

Naast het bewegingsprogramma faciliteert Stadsnomade middels verschillende artistieke workshops een inspirerende pop-up omgeving op wijkniveau die creativiteit en vrij expressie aanmoedigt.

 

In de planning van iedere Karavaan worden jonge mensen uit ons netwerk – studenten of afgestudeerden met een artistieke achtergrond –  uitgedaagd om naar eigen inzicht een artistiek workshopprogramma te ontwikkelen. Vervolgens gaan ze mee als workshopleiders tijdens deze middagen in de wijk.

 

De Karavaan faciliteert ontmoeting tussen groepen mensen uit de Maastrichtse stedelijke gemeenschap die elkaar normaliter niet snel zouden tegenkomen.

Naar de mensen toe

Het belang van sport en cultuur in de wijk:

We weten onder andere dat de motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen en dat er groepen mensen zijn die nooit sporten. In Nederland is er sprake van een groeiend aantal kinderen met overgewicht en obesitas. Tevens is de gemiddelde speel- en beweeg tijd onder kinderen de afgelopen jaren drastisch afgenomen en spelen zij nauwelijks nog buiten vergeleken met vorige generaties.

 

Armoede is daarnaast van grote invloed op sport- en beweeggedrag. Eén op de negen kinderen (0-17 jaar) leeft in een huishouden met onvoldoende geld voor sociale activiteiten zoals sport en cultuur.  In sommige wijken van Maastricht ligt het % kinderen dat opgroeit in armoede hoger dan het landelijk gemiddelde. De gevolgen van armoede, zoals kansenongelijkheid, sociale exclusie of risico’s op verminderde gezondheid,  zijn daarom ook in onze stad aan de orde.

Mede mogelijk gemaakt door: