OVER STADSNOMADE

Stichting stadsnomade is een grassroots non-profitorganisatie uit Maastricht die ontstaan is in 2018. We zijn een nieuwe stedelijke coalitie en een verbonden netwerk van jonge mensen, skaters, ondernemers en creators, van alle lagen van de bevolking. 

 

De stichting experimenteert met een duidelijke maatschappelijke missie op het snijvlak van het sportieve en culturele domein. Middels sportieve- en culturele programmering streven we ernaar om de diverse groepen van onze gemeenschap samen te brengen en op die manier positieve relaties en netwerken tussen hen te helpen groeien. 

 

2020 is het derde jaar dat we boeiende gemeenschapsprojecten organiseren met uiteenlopende partners op wisselende plekken in de stad. De Karavaan, het SkateCafé en het skateschool-programma zijn voorbeelden van projecten waarmee we sport- en cultuurparticipatie stimuleren en die met regelmaat aan mensen een platform bieden om elkaar te ontmoeten.

 

We bieden jonge mensen mogelijkheden om deel te nemen aan spraakmakende sportieve en culturele activiteiten en de organisatie daarvan. We  bevorderen de samenhang tussen communities die elkaar normaliter niet snel zouden ontmoeten, door o.a. sport, spel, kunst en cultuur in te zetten als plezierige aanjager bij het werken aan gemeenschapszin. Onze programmering kenmerkt zich door street sports en urban culture en het bieden van een cultureel tegengeluid, vanuit de behoefte naar meer culturele diversiteit in onze stad. 

We willen ook jonge mensen die zich in minder bevoorrechte situaties bevinden, inspireren en hen helpen bij het vinden van hun eigen kracht en talenten. Onze projecten zijn laagdrempeliger dan de conventionele vormen van educatie en participatie, waardoor iedereen toegang heeft tot deze vormende activiteiten. We willen kansenongelijkheid en uitsluiting tegengegaan en een gezonde leefstijl onder alle jonge mensen promoten. Op die manier dragen we bij aan het welzijn en een goede gezondheid.

DIY CHANGE

Als community van changemakers denken we na over hoe we jonge mensen kunnen betrekken bij projecten die voor hen relevant zijn. Een tweede rode draad in onze projecten is daarom (burger)participatie en experiment.

 

We zien burgerparticipatie als handelingen die verricht worden door mensen ter vormgeving van hun eigen leven en welzijn en dat van de gemeenschap waarvan men deel uitmaakt. Dit betekent concreet dat we jonge mensen reeds in de planvorming en ontwikkeling van bepaalde projecten betrekken en hen aanmoedigen hieraan zelf vorm, inhoud en zin te geven. Het zijn activiteiten waarbij eigenaarschap ontstaat en waarbij men de eigen capaciteiten benut en verder ontwikkelt

 

Experiment gaat over sociale innovatie, het zoeken naar nieuwe wegen en jonge mensen in staat stellen om zelf nieuwe ideeën aan te dragen.  Als kind wordt je geboren met een natuurlijke verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid en heb je een enorme drang om de wereld te gaan onderzoeken. Maar in de loop van de tijd lijkt daar minder ruimte voor te zijn. We weten echter dat nieuwe inzichten vaak ontstaan wanneer mensen de ruimte krijgen om ongedwongen te experimenteren. Stadsnomade maakt ruimte voor de generaties van de toekomst, om zichzelf te ontwikkelen in de richting van hun volledige potentieel. 

 

Concepten die onlosmakelijk verbonden zijn met de projecten van de stichting Stadsnomade:

#DIY  #entrepeneurial-learning #skateboarding #communityarts #placemaking #socialenterprise #community #youth #collaboration #samenwerking #gemeenschapsprojecten #experiment  #participatie #gemeenschap #skillsharing #streetart

Partners: